شرح خدمات پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز ارتعاشات

حرکت یا جنبش فیزیکی یک ماشین دوار، معمولأ به ارتعاشات تعبیر می شود. از آن جایی که فرکانس و دامنه ی ارتعاشات یک ماشین به صورت چشمی و لمسی قابل اندازه گیری نیست، وسیله ای باید به کار برده شود تا ارتعاشات را به یک محصول قابل استفاده، قابل اندازه گیری و قابل تحلیل تبدیل نماید. الکترونیک، مکانیک، شیمی و فیزیک ارتباط نزدیکی با هم دارند. از این رو به لحاظ منطقی این گونه استنباط می شود که تبدیل ارتعاشات مکانیکی به یک سیگنال الکترونیکی، بهتربن راه حل است. وسیله ی تبدیل ارتعاشات مکانیکی به سیگنال الکترونیکی ترانسدیوسر یا مبدل ارتعاشی نامیده می شود. خروجی مبدل ارتعاشی با سرعت حرکت ماشین (فرکانسی) و مقدار حرکت آن (دامنه ) متناسب است. فرکانس توضیح می دهد که چه مشکلی برای ماشین به وجود آمده است و دامنه میزان شدت مشکل را بیان می کند. حرکت میتواند به صورت هارمونیک، پریودیک یا دوره ای و یا تصادفی باشد. تمام حرکات هارمونیک پریودیک هستند . با این حال تمام حرکات پریودیک هارمونیک نیستند. حرکت تصادفی بیان کننده ی این است که ماشین با رفتاری غیر قابل پیش بینی در حال حرکت است.

مراحل پیاده سازی استراتژی نت

آنالیز ارتعاشات به عنوان یک تکنیک در عیب‌یابی تجهیزات دوار:

همه ماشین‌آلات در حین کارکرد، ارتعاشات دارند که مقدار این ارتعاشات در ماشین‌های مختلف متفاوت است. در هر صورت ارتعاشات در همه­‌ی ماشین‌ها وجود دارد و ویژگی جدانشدنی هر ماشین بوده که در مکانیزم‌های انتقال نیرو به اجبار ایجاد می‌شود. یک ماشین نو با طراحی استاندارد، دارای حداقل دامنه ارتعاش است. این ارتعاشات، منجر به بروز خرابی در ماشین نخواهد شد، اما با کارکرد و استهلاک تجهیز، اجزای آن به تدریج فرسایش یافته و لقی‌های آن افزایش می‌یابد. در نتیجه، تغییر شکل اجزا زیاد شده و هم چنین در برخی از موارد، فوندانسیون ماشین نشست پیدا کرده و به طور کلی، باعث ایجاد نیروهای ارتعاشی نامطلوب در سیستم  می‌شود و علاوه بر اعمال بار بیش از حد به اجزای مختلف، عامل اتلاف انرژی نیز می‌گردد. این نیروهای ارتعاشی، به نوبه ی خود، باعث تشدید استهلاک ماشین شده و خرابی آنرا سرعت می بخشند.

در آنالیز ارتعاشات هر حرکت ارتعاشی، با سه مشخصه‌ی ؛ دامنه، فرکانس و فاز شناخته می‌شود. دامنه، نشان دهنده اندازه بزرگی سیگنال ارتعاشی است. دامنه‌ در آنالیز ارتعاشات عیوب مکانیکی مربوط به یک ماشین، شدت عیب ماشین را نشان می‌دهد؛ یعنی هرچه دامنه ارتعاشات بزرگتر باشد، ارتعاشات دستگاه بیش‌تر و در نتیجه مشکل جدی‌تر است. در آنالیز ارتعاشات دامنه ارتعاشات، به نوع ماشین بستگی دارد و همیشه با دامنه‌ی ارتعاشات یک ماشین مشابه نو و سالم مقایسه می‌گردد. در تکنیک آنالیز ارتعاشات محدوده‌های مجاز ارتعاشات برای ماشین ها و شرایط کارکرد مختلف نیز در استانداردها توسط سازندگان ، مشخص شده‌اند. در آنالیز ارتعاشات، میزان ارتعاشات ماشین، با استفاده از سنسورهای مخصوص، اندازه گیری می‌شود. به این منظور می توان پارامترهای جابه جایی، سرعت یا شتاب ارتعاشات را اندازه گیری کرد. ضمنأ در آنالیز ارتعاشات، تصمیم‌گیری در انتخاب پارامتر اندازه‌گیری، باید با دقت و با توجه به شرایط کاری تجهیز و اهداف اندازه گیری انجام شود.

همان‌گونه که بیان گردیددر آنالیز ارتعاشات، دامنه‌ی ارتعاشات هر ماشین، معیاری از وضعیت سلامت آن است. از طرفی ارتعاش، پایداری زیاد و تأثیر پذیری کمی از عوامل محیطی دارد و به این علت، آنالیز ارتعاشات (در کنار دیگر تکنیک‌های پایش وضعیت مانند: آنالیز روغن، آنالیز جریان، آنالیز التراسونیک و ترموگرافی) می‌تواند یک پارامتر مناسب جهت بکارگیری به عنوان یک تکنیک پایش وضعیت (CM) باشد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل و آنالیز ارتعاشات می‌تواند به منظور عیب‌یابی در ماشین‌ها استفاده شود. اکثر مشکلات مکانیکی ماشین‌های دوار، به صورت علائم ارتعاشی یا تغییر در مشخصه های ارتعاشی سیستم، ظاهر می‌گردد. از طرف دیگر، هر عیب یا مشکل مکانیکی ، علائم ارتعاشی مخصوص به خود را داشته و از همین طریق می‌توان به علت ارتعاش پی‌برد. در تکنیک آنالیز ارتعاشات عیوب عمده‌ای که در ماشین‌آلات مشاهده شده و علائم ارتعاشی ایجاد می‌کنند شامل: نامیزانی، عدم همراستایی، خمیدگی شفت، خروج از مرکزی، لقی، سایش روتور، ترک، خرابی انواع یاتاقان‌های ژورنال و یاتاقان‌های غلتشی، خرابی چرخدنده‌ها، عیوب سیالاتی و کاویتاسیون، عیوب کوپلینگ و تسمه، رزونانس یا تشدید، و مشکلات مربوط به روانکاری می‌باشد.

از آن جایی که فرکانس و دامنه ی ارتعاشات یک ماشین به صورت چشمی و لمسی قابل اندازه گیری نیست، در آنالیز ارتعاشات وسیله‌ای باید به کار برده شود تا ارتعاشات را به یک محصول قابل استفاده، قابل اندازه گیری و قابل تحلیل تبدیل نماید. الکترونیک، مکانیک، شیمی و فیزیک ارتباط نزدیکی با هم دارند. از این رو به لحاظ منطقی این گونه استنباط می‌شود که تبدیل ارتعاشات مکانیکی به یک سیگنال الکترونیکی، بهترین راه حل است. وسیله ی تبدیل ارتعاشات مکانیکی به سیگنال الکترونیکی ترانسدیوسر یا مبدل ارتعاشی نامیده می‌شود. در آنالیز ارتعاشات خروجی مبدل ارتعاشی با سرعت حرکت ماشین (فرکانسی) و مقدار حرکت آن (دامنه ) متناسب است. فرکانس توضیح می‌دهد که چه مشکلی برای ماشین به وجود آمده است و دامنه میزان شدت مشکل را بیان می کند. حرکت می‌تواند به صورت هارمونیک، پریودیک یا دوره ای و یا تصادفی باشد. تمام حرکات هارمونیک، پریودیک هستند. با این حال تمام حرکات پریودیک، هارمونیک نیستند. حرکت تصادفی بیان کننده‌ی این است که ماشین با رفتاری غیر قابل پیش بینی در حال حرکت است.

سوالات متداول

ارزیابی بلوغ نگهداری و تعمیرات سازمانی چگونه انجام میشود؟

روشهای آماری استفاده میشود و عمر ،ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ،ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات براساس این شکل تعیین می شود اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد

انواع روش‌های نگهداری تعمیرات

روشهای آماری استفاده می‌شود و عمر ،ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ،ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات براساس این شکل تعیین می شود اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد

انواع روش‌های نگهداری تعمیرات

روشهای آماری استفاده می‌شود و عمر ،ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ،ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات براساس این شکل تعیین می شود اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد

انواع روش‌های نگهداری تعمیرات

روشهای آماری استفاده می‌شود و عمر ،ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ،ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات براساس این شکل تعیین می شود اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد

درخواست مشاوره تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات

فقط کافی است اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند