نگهداری و تعمیرات موفق در صنعت پالایشـــــگاهی ... فــــــــــــــــــولاد ... نیــــــروگاهــــی ... ســـــــــــیمان ... مـــــــــــــس... چوب و کاغذ

پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات مطابق با استاندارد

شرکت اندیشه پردازان سپهر آپادانا با نام اختصاری (آپسا در سال ۱۳۹۲ با هدف ارائه خدمات مشاوره ای اجرائی و آموزشی در حوزه های نگهداری و تعمیرات پایش ،وضعیت تعمیرات طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی به ثبت رسیده است پرسنل و مشاورین شرکت از متخصصین با تجربه در زمینه های مکانیک برق و فرایندی صنایع بوده که سابقه ده سال فعالیت و بیش از ۷۰ پروژه صنعتی موفق در حوزههای مختلف نظیر نیروگاه پالایشگاه سیمان، فولاد، مس و … را دارند.

نگهداری و تعمیرات

تدوین استراتژی و ارزیابی سیستم نگهداری وتعمیرات

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

راهکارهای فناوری اطلاعات در نگهداری و تعمیرات

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

پایش وضعیت

آنالیز ارتعاشات

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

آنالیز ترموگرافی

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

آنالیز روانکار

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

آنالیز التراسونیک

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

آنالیز جریان الکتریکی

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

عیب یابی و تعمیرات

عیب‌یابی و تحلیل علل ریشه‌ای خراب

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

تعمیرات

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

طراحی و ساخت

طراحی و ساخت تجهیزات

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

مهندسی معکوس

مشاوره و آموزشهای مورد نیاز به منظور برنامه ریزی و مدیریت جامع فرایند نگهداری و تعمیرات شامل تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی (براساس استانداردهای نگهداری و تعمیرات برای هریک از ماشین آلات و …..

راهکارهای ما

نمونه‌های ما

تکنولوژی‌های ما

زسی

مهندس خوش‌بخت-نفت فلات قاره

دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات سطح مقدماتی و پیشرفته در تاریخ 24 تا 28 آذرماه سال 1399 در منطقه عملیاتی لاوان به نحو مطلوب برگزار گردید، بدین وسیله سطح رضایت بالای این امور توسط استاد مدعو و شرکت اندیشه پردازان سپهر آپادانا ابراز می‌گردد.

مهندس فضیلتی-مجتمع فولاد خراسان

باتوجه به خدمات آموزش، اجرا و مشاوره ارائه شده در خصوص استقرار تکنیک آنالیز ارتعاشات در مجتمع فولاد خراسان این شرکت رضایت خود را از کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارشناسان شرکت اندیشه پردازان طی سال‌های 1396 تا 1400 اعلام می‌دارد.

مهندس چاوشی-شرک سیمان خوی

باتوجه به خدمات فنی و تخصصی ارائه شده در خصوص آنالیز ارتعاشات و عیب‌یابی مجموعه الکتروموتور و گیربکس آسیای غلطکی، این شرکت رضایت خود را از خدمات انجام شده توسط شرکت اندیشه پردازان اعلام می‌نماید.

مهندس ذاکری-سیمان دشتستان

احتراما باتوجه به خدمات آنالیز ارتعاشات صورت گرفته از طرف آن شرکت محترم و پیگیری‌های انجام شده تا رفع موارد، لذا این شرکت از خدمات ارائه شده رضایت داشته و آرزوی توفیق بیشتر برای آن مجموعه محترم را دارد.

مهندس موزرمی-فرآورده‌های فسفات کارون

با توجه به خدمات فنی ارائه شده در خصوص ارزیابی و ممیزی فنی تنظیمات تجهیزات درایر و روتاری کولر این مجتمع این شرکت رضایت خود را از خدمات ارائه شده توسط شرکت اندیشه پردازان سپهر آپادانا را اعلام می‌دارد و آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

مهندس عسگری-کنسانتره اپال پارسیان

باتوجه به قرارداد خدمات پایش تجهیزات کارخانه کنسانتر که طی دو سال اخیر در حال انجام است؛ که درنتیجه پایش مدون‌ تجهیزات‌ منجر به کاهش توقفات ناخواسته شده است، رضایتمندی خود از کیفیت خدمات شرکت اندیشه پردازان اعلام می‌داریم.