تدوین استراتژی و ارزیابی سیستم نت

تدوین شناسنامه فنی و دستورالعملهای استاندارد نگهداری و تعمیرات به همراه برنامه زمانی بازرسی براساس استانداردهای نگهداری و (تعمیرات برای هر یک از ماشین آلات ممیزی و کنترل کیفی مستندات فنی و در صورت نیاز انجام اصلاحات لازم براساس اصول نگهداری و تعمیرات

تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد نت نگهداری و تعمیرات و پایش آنها

اولویت بندی ماشین آلات بر اساس معیارهای ایمنی زیست محیطی، قابلیت تعمیر و…

تجزیه و تحلیل توقفات و ارائه نقشه راه جهت کاهش موثر آنها

تجزیه و تحلیل ریشه ای خرابی ماشین آلات و ارائه راه حلی به منظور پیشگیری از تکرار ممیزی برنامه نگهداری و تعمیرات و معرفی نقاط بهبود

مشاوره در زمینه انتخاب و پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات ارائه شاخصهایی جهت ارزیابی و اثر بخشی

مراحل پیاده سازی استراتژی نت

انواع رویکردها به نگهداری و تعمیرات

در روش نگهداری و تعمیرات عکس العملی دستگاه تا زمانی که خراب نشـده است کار میکند و بعد از وقوع خرابی تعمیر یا تعویض میگردد هرچند این روش را میتوان برای ماشینهای سبک و کم اهمیت به کار برد ضعف آن در تضمین کارکرد مداوم و مطمئن کارخانه واضح است؛ زیرا خرابی ناگهانی یک دستگاه ،حساس میتواند منجر به توقف خط تولید شود و حتی ممکن است به سایر ماشین آلات مرتبط نیز صدماتی وارد کند این گونه توقفات غافل گیرانه ممکن است برای یافتن قطعات یدکی و انجام تعمیرات تا مدت طولانی ادامه یابد که ضررهای سنگینی بهب دنبال دارد. این روش نگهداری و تعمیرات بهره برداری تا شکسـت نیز نامیده میشود. در روش نگهداری و تعمیرات دوره ای که به نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیز مشهور است تعمیر یا تعویض به صورت دوره ای در فواصل زمانی معین انجام میگیرد. به منظور جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین فاصله زمانی تعمیرات کمی کوتاه تر از عمر ماشین انتخاب میشود برای تخمین عمر ماشین از روشهای آماری استفاده میشود و عمر ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات بر اساس این شکل تعیین میشود. اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد ولی نمیتواند آن را به صفر کاهش دهد. در ابتدای راه اندازی ماشین امکان خرابی بالا است؛ یعنی ماشین در حالت ،نوزادی امکان خرابی بیشـتری دارد.

سوالات متداول

ارزیابی بلوغ نگهداری و تعمیرات سازمانی چگونه انجام میشود؟

روشهای آماری استفاده میشود و عمر ،ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ،ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات براساس این شکل تعیین می شود اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد

انواع روش‌های نگهداری تعمیرات

روشهای آماری استفاده می‌شود و عمر ،ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ،ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات براساس این شکل تعیین می شود اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد

انواع روش‌های نگهداری تعمیرات

روشهای آماری استفاده می‌شود و عمر ،ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ،ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات براساس این شکل تعیین می شود اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد

انواع روش‌های نگهداری تعمیرات

روشهای آماری استفاده می‌شود و عمر ،ماشین یک متغییر تصادفی در نظر گرفته می.شود توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان کارکرد ،ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض میشود و فاصله زمانی بین تعمیرات براساس این شکل تعیین می شود اجرای روش هرچند تعداد خرابیهای ناگهانی و توقفهای خارج از برنامه را میکاهد

درخواست مشاوره تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات

فقط کافی است اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند