تقویم دوره‌های آموزشی

عنوان دوره

تاریخ شروع

مدت دوره

ظرفیت

روش برگزاری

شهریه

دوره آموزش آنالیز ارتعاشات

1402/02/12

17:53:00 ساعت

50

آنلاین

رایگان

مدرس: علیرضا رضایی

کد کلاس:23423

ساعت برگزاری: 8-12

روزهای برگزاری: سه‌شنبه و پنج‌شنبه

دوره آموزش آنالیز جریان

1402/08/25

8 ساعت ساعت

30

حضوری

خریدنی

مدرس: عابس صفری

کد کلاس:23547

ساعت برگزاری: 8-16

روزهای برگزاری: پنج‌شنبه

يكي از روش هاي بسيار كارآمد در تشخيص خطاي موتورهاي الكتريكي، بررسي پيوسته جريان و ولتاژ فازهاي استاتور و تحليل مشخصه های آن میباشد. اين روش، آنالیز جریان یا Electrical Signature Analysis نام دارد. آنالیز جریان به خوبي قادر به تشخيص اغلب خطاهاي متداول در موتورهاي الكتريكي است.
در تکنیک آنالیز جریان میتوان به عیوب روتور، استاتور، فاصله هوایی و سایر قسمتهای مکانیکی پی برد و روند رشد آن را بررسی کرد.به کمک این تکنیک، مسائلی همچون :
­آسیب در میله های روتور (برای مثال شکستگی میله ها، ترک، ضعف یا مقاومت بالا در اتصال میله ها به رینگ انتهایی و … )، فاصله هوایی غیر متقارن، آنبالانسی جریان و …. قابل بررسی و شناسایی هستند.

عنوان دوره:دوره آموزش آنالیز ارتعاشات

زمان شروع:1402/02/12

مدت زمان دوره:17:53:00

تعداد جلسات:50

روش برگزاری:آنلاین

شهریه:رایگان

مدرس: علیرضا رضایی

کد کلاس:23423

ساعت برگزاری: 8-12

روزهای برگزاری: سه‌شنبه و پنج‌شنبه

عنوان دوره:دوره آموزش آنالیز جریان

زمان شروع:1402/08/25

مدت زمان دوره:8 ساعت

تعداد جلسات:30

روش برگزاری:حضوری

شهریه:خریدنی

مدرس: عابس صفری

کد کلاس:23547

ساعت برگزاری: 8-16

روزهای برگزاری: پنج‌شنبه

يكي از روش هاي بسيار كارآمد در تشخيص خطاي موتورهاي الكتريكي، بررسي پيوسته جريان و ولتاژ فازهاي استاتور و تحليل مشخصه های آن میباشد. اين روش، آنالیز جریان یا Electrical Signature Analysis نام دارد. آنالیز جریان به خوبي قادر به تشخيص اغلب خطاهاي متداول در موتورهاي الكتريكي است.
در تکنیک آنالیز جریان میتوان به عیوب روتور، استاتور، فاصله هوایی و سایر قسمتهای مکانیکی پی برد و روند رشد آن را بررسی کرد.به کمک این تکنیک، مسائلی همچون :
­آسیب در میله های روتور (برای مثال شکستگی میله ها، ترک، ضعف یا مقاومت بالا در اتصال میله ها به رینگ انتهایی و … )، فاصله هوایی غیر متقارن، آنبالانسی جریان و …. قابل بررسی و شناسایی هستند.