مجتمع فولاد (کارخانجات کنسانتره و گندله سازی) اپال پارسیان سنگان

• مشاوره جهت استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات
• استقرار سیستم پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز ارتعاشات، آنالیز روغن، ترموگرافی و آنالیز جریان
• اجرای سه دوره تعمیرات اساسی تجهیزات الکتریکال
• استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکال
• برگزاری دوره های آموزشی آنالیز ارتعاشات، روانکاری و آنالیز روغن

مجتمع آموزش عالی وزارت نیرو خراسان

• برگزاری دوره های آموزش روانکاری، آنالیز روغن و آنالیز ارتعاشات

مجتمع صنعتی و معدنی احیا سپاهان

• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات تجهیزات
• برگزاری دوره آموزش روانکاری و آنالیز روغن

نیروگاه گازی شهید کاوه قائن

• برگزاری دوره آموزش آنالیز ارتعاشات

پالایشگاه مس خاتون آباد : شرکت فکور صنعت

• آنالیز ارتعاشات و بالانس فن¬های پالایشگاه مس¬خاتون¬آباد

شرکت مپنا بویلر

• برگزاری دوره آموزش آنالیز ارتعاشات

شرکت سیمان هرمزگان

• برگزاری دوره آموزش آنالیز ارتعاشات
• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات

کارخانه سیمان دشتستان

• برگزاری دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات- ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات

شرکت مهندسی تحقیقات غدیر مهر ایرانیان

• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات تجهیزات : مجتمع سیمان سپاهان- شرکت سیمان کردستان- شرکت سیمان شرق

شرکت مجتمع فراورده های فسفات کارون

• ممیزی کوره درایر و روتاری کولر

شرکت سیمان غرب آسیا

• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات و بالانسینگ

کارخانجات سیمان جبل و باهارلی ترکمنستان

• برنامه ریزی و اجرای تعمیرات اساسی
• ممیزی فنی فرایند و کلیه تجهیزات خط تولید
• استقرار پایش¬وضعیت مبتنی بر آنالیز¬ارتعاشات، آنالیز¬روغن و ترموگرافی

شرکت فولاد توسعه ملی سنگان

• آنالیز ارتعاشات پمپ¬های کارخانه کنسانتره

کارخانه سیمان باقران بیرجند

•ممیزی و ارائه خدمات مشاوره¬ای جهت تنظیم چرخدنده و پینیون کوره

مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات جهت شناسایی خرابی چرخدنده های آسیاهای گلوله ای

کارخانه سیمان عمان

• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات جهت شناسایی خرابی چرخدنده های آسیاهای گلوله ای

کارخانه سیمان جوین

• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات و بالانسینگ

شرکت سیمان خاش

• برگزاری دوره آموزش آنالیز ارتعاشات

نیروگاه گازی علی آباد کتول

• برگزاری دوره آموزش روانکاری و آنالیز روغن

شرکت فولاد خراسان

• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات و بالانسینگ تجهیزات کارخانه گندله سازی، خطوط احیاء و کارخانه اکسیژن
• ارائه خدمات بالانسینگ تجهیزات کارخانه فولاد سازی

شرکت فولاد اکسین اهواز

• برگزاری دوره آموزش روانکاری و آنالیز روغن

نیروگاه حرارتی توس

• ارائه خدمات آنالیز ارتعاشات تجهیزات