شرح خدمات پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز اثرات الکتریکی

یکی از روشهای بسیار کارآمد در تشخیص خطای موتورهای الکتریکی بررسی پیوسته جریان و ولتاژ فازهای استاتور و تحلیل مشخصه های آن می باشد. این روش  Electrical Signature Analysesنام دارد و به خوبی قادر به تشخیص اغلب خطاهای متداول در موتورهای الکتریکی است.

در این تکنیک می توان به عیوب روتور، استاتور، فاصله هوایی و سایر قسمت های مکانیکی پی برد و روند رشد آن را بررسی کرد

در شرایط مختلف کارکردی موتور از حالت راه اندازی تا شرایط نرمال داده ها به منظور تحلیل در حوزه¬های مختلف زمان، فرکانس و زمان فرکانس بررسی می شوند.

از ویژگی های این تکنیک می توان به بررسی وضعیت ماشین از نظر عیوب مکانیکی همچون بیرینگهای ژورنال، وضعیت لقی ها، مشکلات پایه و الایمنت و …  از نظر عیوب الکتریکی همچون شکستگی و یا ترک در میله های روتور، بررسی وضعیت موتورهای روتور سیم پیچی شده، مشکلات هسته و سیم پیچ استاتور، مشکلات عایقی، عدم تقارن و قرار نگرفتن در مرکز فاصله هوایی و… را نام برد. علاوه بر آن بررسی وضعیت ارتعاشات پیچشی نیز یکی دیگر از کاربردهای این تکنیک است. نتایج حاصل از این تست، کارایی و بازده ماشین را نیز مشخص می کند.

تست ها به دو دسته online و offline تقسیم می شوند

تست های offline شامل: RIC اندازه گیری مقاومت اهمی، مقاومت عایقی، امپدانس، تست ضربه سیم پیچ های انتهایی و …

و تست های online شامل: MCSA گشتاور، بردار پارک، آکوستیک امیشن، ولتاژ شافت و جریان نشتی و … می شوند

به کمک این تکنیک، مسائلی همچون :

  • آسیب در میله های روتور (برای مثال شکستگی میله ها، ترک، ضعف یا مقاومت بالا در اتصال میله ها به رینگ انتهایی و … )
  • فاصله هوایی غیر متقارن
  • آنبالانسی جریان ….

  قابل بررسی و شناسایی هستند.