شرح خدمات در زمینه پایش وضعیت بوسیله ترموگرافی

تکنیک ترموگرافی یکی از ابزارهای هوشمند و پرکاربرد در برنامه های پایش وضعیت است که در اغلب واحدهای صنعتی از آن استفاده می شود.
این تکنیک به طور کلی در پایش وضعیت تجهیزات دوار ، تجهیزات رفت و برگشتی ، تجهیزات فرآیندی ، ترانسفورماتورهای برق، پانلهای الکتریکی و ابزار دقیقی و سایر تجهیزات الکتریکی نظیر باتری¬ها، UPS، و . . . بمنظور دست یابی به اهداف ذیل کاربرد دارد:
• تعیین وضعیت بیرینگ¬ها و سایر اجزا و تعیین شرایط کاری تجهیزات دوار
• ارزیابی وضعیت تجهیزات الکتریکی ( اتصالات ، اجزاء و قطعات ، بدنه الکتروموتورها و ترانسها ، کارایی سیستم خنک کاری مربوطه و . . .)
• تشخیص اشکالات حرارتی و یا توزیع نامناسب حرارت در تجهیزات فرآیندی نظیر کوره، سیکلونها ، بخشهای مختلف پری هیتر، مبدل¬های حرارتی و . . .
• ارزیابی وضعیت عایق¬های حرارتی و کارایی آنها و شناسایی محل¬های اتلاف حرارتی
.