تماس از ساعت 8 لغایت 16 روزهای کاری

2519 3864 51 98+

روزهای کاری شنبه تا پنج شنبه

8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

آدرس ایمیل:

info@apsagroup.ir

آنالیز روغن

Awesome Image

آنالیز روغن

شرح خدمات پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز روغن


1- ممیزی و ارزیابی برنامه روانکاری موجود و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش مصرف روانکار.
۲- تهیه و تدوین دستور العمل‌های استاندارد روانکاری برای هر یک از ماشین آلات.
۳- ارائه تحلیل و تعیین حدود هشدار و خطر برای ماشین آلات براساس نتایج آنالیز روغن.
۴- ارائه تحلیل به منظور ارتباط نتایج آنالیز روغن با حالات خرابی ماشین آلات.
۵- مشاوره در زمینه تعیین و دست‌یابی به سطوح تمیزی مناسب براساس استاندارد بمنظور افزایش عمر ماشین‌آلات.
۶- ممیزی کامل وضعیت روانکاری به منظور حصول اطمینان از بهینه بودن روانکار مورد استفاده و بازه‌های روانکاری و ارائه پیشنهادات کامل جهت تغییر نوع روانکار و یا بازه های روانکاری با هدف دستیابی به مزایای فنی و اقتصادی.
۷- مشاوره در خصوص تعیین محل‌های مناسب نمونه گیری هریک از ماشین آلات.

Awesome Image

آشنایی با آنالیز روغن و ذرات سایشی (Oil Analysis)

در این روش روغن و ذرات موجود در روغن پارامترهایی هستند که پایش می‌شوند. می‌توان این روش را مشابه آزمایش خون دانست که پزشکان به این طریق به وضعیت سلامتی انسان پی می‌برند. به همین ترتیب در این روش با آزمایش روغن می‌توان وضعیت روغن را که نقشی حیاتی برای بسیاری از ماشین‌آلات دارد زیر نظر داشت. همچنین از جنس و شکل ذرات موجود در روغن می‌توان به عیب و علت ایجاد آن پی برد. به طور مثال ذرات ایجاد شده در اثر خوردگی و سایش دارای شکل هایی متفاوت می‌باشند.

برخی از پروژه‌های اجرائی پایش وضعیت روانکار